WordPress函数 get_cat_name 的主要功能是通过分类id值来获得分类的名称。

源码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
function get_cat_name( $cat_id ) {
  $cat_id  = (int) $cat_id;
  $category = get_term( $cat_id, 'category' );
 
  if ( ! $category || is_wp_error( $category ) ) {
    return '';
  }
 
  return $category->name;
}

可以看出就是调用了 get_term 函数

版权声明:部分文章、图片等内容为用户发布或互联网整理而来,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,将立刻删除。